טופס דרישת תשלום היטלי מים וביוב‏ نموذج طلب لدفع رسوم الارتباط لشبكتي المياه و الصرف الصحي
19/01/2016