מכרז מס' 7/16 הנחה ושיקום קווי מים והסדרה מדי מים כפר מוסמוסمد وتحديث خطوط مياه وتنظيم عدادات المياه

25-05-2016 10:08 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

תאגיד מי עירון

מכרז מס' 7/16

הנחה ושיקום קווי מים והסדרה מדי מים כפר מוסמוס

תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות הנחה ושיקום קווי מים והסדרה מדי מים כפר מוסמוס.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ₪ (אלפים ₪ ), אשר לא יוחזר, במשרדי התאגיד, בשעות העבודה הרגילות.
רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים, לענפים הראשונים במקצועות ביוב, ניקוז ומים (סימול 400) בסיווג כספי מתאים.
סיור הקבלנים יתקיים ביום ג' בתאריך 07/06/2016, היציאה ממשרדי התאגיד, בשעה 10:00.
את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית בסכום של 50,000 ₪(חמישים אלף ₪) בתוקף עד 18.09.2016, כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי תאגיד מי עירון, ביום א' בתאריך 19/06/2016, לא יאוחר מהשעה 13:00, תיבת ההצעות תפתח בשעה 13:15, בנוכחות המציעים.

 

בכבוד רב,

אינג' חוסין.מ. מחאמיד

 

מנכ"ל תאגיד מי עירון

 

 

 

 إتحاد مياه وادي عاره

مناقصة رقم 16/07

مد وتحديث خطوط مياه وتنظيم عدادات المياه

 

يعلن إتحاد مياه وادي عاره عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين,  لمد وتحديث خطوط مياه وتنظيم عدادات المياه في قرية مصمص.

 

1.     يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 2,000 ش.ج التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكتب الإتحاد في ساعات الدوام الرسمية.

 

1-    يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع المياه والمجاري وتصريف المياه (400) مع تدريج مالي ملائم.

 

2-    جولة المقاولين ستتم يوم الثلاثاء بتاريخ 07/06/2016 الساعة 10:00 من بناية الإتحاد.

 

3-    يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية بقيمة 50,000 ش.ج, لغاية 2016/09/18 والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الإتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم الاحد بتاريخ 2016/19/06 الساعة 13:00,العروض ستفتح الساعة 13:15 بحضور المشتركين.

 

 

مع الاحترام:

المهندس حسين محمد محاميد

مدير عام الإتحاد

 

 

 

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء