מכרז זוטא 2/17 הקמת סככת חירום - באתר מכון המים - כפר ג'ת
26/04/2017

מכרז זוטא 2/17 

הקמת סככת חירום - באתר מכון המים - כפר ג'ת