תאגיד מי עירון – מכרז מס' 06/20

23-06-2020 09:07 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

 

תאגיד מי עירון – מכרז מס' 06/20

במסגרת רשות המים הממשלתית למים וביוב

המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

השלמת ביצוע קווי ביוב בגרביטציה ביישובי זמר החלק המערבי (ימה, ביר סיכה)
תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע השלמת ביצוע קווי ביוב בגרביטציה ביישובי זמר החלק המערבי (ימה, ביר סיכה) במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנוהלו.

  1. מסמכי המכרז ניתן לקבל  תמורה  ₪5,000 ( חמש אלף ₪ ) , אשר לא יוחזר במשרדי תאגיד מי עירון, בשעות עבודה הרגילות .
  2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון העונים על הכישורים כמפורט במכרז הרשומים בפנקס הקבלני, לענפים הראשיים במקצועות ביוב – ניקוז ומים ( סימול 260) בסיווג כספי ב-3.
  3. סיור קבלנים יתקיים ביום ה' 25.06.2020 בשעה 10:00, יציאה ממשרדי הנהלת התאגיד.
  4. שחרור כספים בגין פרויקט נושא מכרז זה, הינו לפי נוהל המלת"ב, חתימת חוזה רק לאחר אישור המלת"ב.
  5. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית ע"ס 300,000 ש"ח בתוקף עד  09.10.2020, מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד מי עירון, ביום ה' בתאריך09.07.2020, לא יאוחר מהשעה 13:00 תיבת ההצעות  בתאגיד מי עירון תפתח בשעה 13:15, בנוכחות המציעים.

בכבוד רב,

אינג'. חוסיין מחאמיד

מנכ"ל תאגיד מי עירון

 

 

 

اتحاد مياه وادي عارة

سلطة المياه - دائرة تطوير البنية التحتية

مناقصة رقم 20/06

مشروع تكملة مد خطوط مجاري قرى زيمر الشق الغربي (يمة وبئر السكة)

يعلن إتحاد مياه وادي عارة عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين لتنفيذ مشروع تكملة مد خطوط مجاري.بإطار وحسب أنظمة دائرة تطوير البنية التحتية.

  1. يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 5,000 ش.ج التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكتب الإتحاد في ساعات الدوام الرسمية.
  2. يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع المياه والمجاري وتصريف المياه 260)), مع تدريج مالي ب-3 .
  3. جولة مقاولين ستكون يوم الخميس 25.06.2020 الساعة 10:00 من مكاتب الادارة لاتحاد مياه وادي عارة.
  4. المصادقة على توقيع الاتفاقية والتمويل حسب أنظمة سلطة المياه .
  5. يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية بقيمة  300,000ش.ج لغاية  09.10.2020والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الاتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم       الخميس  بتاريخ 09.07.2020 الساعة 13:00,العروض ستفتح الساعة 15:13 بحضور المشتركين.

 

 

مع الاحترام

المهندس حسين محمد محاميد

مدير عام الاتحاد

 

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء