דוח בדבר פעילות תאגיד מי עירון 2017 التقرير السنوي لأعمال...

דוח בדבר פעילות תאגיד מי עירון 2017 التقرير السنوي لأعمال الاتحاد 2017

نصائح للحفاظ على الماء