תאגיד מי עירון – מכרז מס' 10/20

תאגיד מי עירון – מכרז מס' 10/20 קווי ביוב טייבה – שכונת הבדויים

نصائح للحفاظ على الماء