מכרז לביצוע דיגום למי שתייה,02/20

מכרז לביצוע דיגום למי שתייה, במערכת המים העירונית בתאגיד מי עירון מכרז פומבי מס' 2/2020

نصائح للحفاظ على الماء