מכרז מס' 08/20

מכרז מס' 08/20 החלפה ושדרוג קווי הולכת מים ישנה טיפול בתופעת מים אדומים אזור (א)

نصائح للحفاظ على الماء