תאגיד מי עירון – מכרז מס' 06/20

תאגיד מי עירון – מכרז מס' 06/20 במסגרת רשות המים הממשלתית למים וביוב המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

نصائح للحفاظ على الماء