אחזקה שנתית רשת מים וביוב כפר קרע – ערערה – בסמ"ה

תאגיד מי עירון מכרז מס' 13/2019 אחזקה שנתית רשת מים וביוב כפר קרע – ערערה – בסמ"ה

نصائح للحفاظ على الماء