מכרז פומבי מס' 09/20 טייבה החלפת ושדרוג מערכת קווי הולכת המים...

מכרז פומבי מס' 09/20 טייבה החלפת ושדרוג מערכת קווי הולכת המים הישנה טיפול בתופעת מים אדומים באזורים ב' ו- ג'

نصائح للحفاظ على الماء