חוברת מכרז 10/20-קווי ביוב טייבה – שכונת הבדויים

מכרז1020 -קווי ביוב טייבה – שכונת הבדויים

نصائح للحفاظ على الماء