מכרז מס’ 05/021 א חוזר עבודות ביוב שכ’ אלנזלה באקה אלגרבייה

מכרז מס’ 05/021 א חוזר עבודות ביוב שכ’ אלנזלה באקה אלגרבייה

תאגיד מי עירון

מכרז מס’ 05/021 א חוזר

 עבודות ביוב שכ’ אלנזלה באקה אלגרבייה

תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות ביוב שכ’ אלנזלה באקה אלגרבייה.

 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000 ₪ ( אלף₪ ) אשר לא יוחזר, במשרדי תאגיד מי עירון, בשעות עבודה הרגילות .

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים, לענפים הראשונים במקצועות ביוב, ניקוז ומים (סימול 260) בסיווג כספי מתאים, כולל ניסיון מוכח בביצוע עבודות מים לפי תנאי המכרז .

3. סיור הקבלנים יתקיים ביום ב 24.05.2021, היציאה ממשרדי הנהלת התאגיד באום אלפחם בשעה 10:00.

4. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית ע”ס 80,000 ₪(שמונים אלף₪) בתוקף עד  30/08/2021, כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע”י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד מי עירון, ביום א’ בתאריך  30.05.2021, לא יאוחר מהשעה 13:00 תיבת ההצעות  בתאגיד מי עירון תפתח בשעה 13:15, בנוכחות המציעים.

5. אישור קבלן זכיין ושחרור כספים בגין פרויקט נושא מכרז זה, לפי הנוהל החדש של המלת”ב .

בכבוד רב,

אינג’. חוסיין מחאמיד

מנכ”ל תאגיד מי עירון

 إتحاد مياه وادي عارة

مناقصة رقم 2021/05 أ إعاده

مشروع أعمال مد خطوط صرف صحي في حي النزلة باقة الغربية

يعلن إتحاد مياه وادي عاره عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين, مشروع أعمال مد خطوط صرف صحي في حي النزلة باقة الغربية.

  1. يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 1,000 ش.ج التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكاتب الإتحاد في ساعات الدوام الرسمية.
  1. يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع المياه والمجاري وتصريف المياه 260)) مع تدريج مالي ملائم,  وخبره مثبته في تنفيذ خطوط مياه.
  1. جولة المقاولين ستتم يوم الاثنين بتاريخ24.05.2021  الساعة 00:10 من مكاتب إدارة الاتحاد في ام الفحم.
  1. يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية 80,000 ش.ج , لغاية 30.08.2021 والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الإتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم الاحد بتاريخ 30.05.2021 الساعة 13:00,العروض ستفتح الساعة 15:13 بحضور المشتركين.
  1. مصادقة المقاول الفائز, مصادقة الحسابات وفق المعايير الجديدة التابعة لسلطة المياه.

مع الاحترام:

المهندس حسين محمد محاميد

مدير عام الإتحاد

>