מכרז 1/2022 הנחת קווי מים באזורים מפוזרים והסדרת מדי מים עארה.

מכרז 1/2022 הנחת קווי מים באזורים מפוזרים והסדרת מדי מים עארה.

>