הנחת ושדרוג קווי מים ושיקום רשת המים באקה אל גרבייה

>