מכרז 04/2023 עבודות שידרוג מט”ש באקה ג’ת זמר

דחייה 2
דחיית מועד הגשת ההצעות הינו עד ל 14.03.2024 בשעה 13:15 הפתיחה תהיה בשעה 13:30. בנוכחות המציעים.שאלות הבהרה הינם עד יום ג , בתאריך 20.02.2024.

موعد تقديم عروض السعر بمناقصة رقم 04/2023 يوم الخميس 14.03.2024 الساعة 13:15 لا يوجد أي تغيير اخر في نص الإعلان.

اتحاد مياه وادي عارة
بإطار سلطة المياه الحكومية للمياه والمجاري
مناقصة رقم 04/2023
تنفيذ اعمال تحديث منشأة تطهير مياه الصرف الصحي باقة, جت وزيمر .

>