מכרז 2-2024 הנחת קווי ביוב שכונת מחוברי ניקוז ברחבי העיר באקה

מכרז 2-2024 הנחת קווי ביוב שכונת מחוברי ניקוז ברחבי העיר באקה

>