מכרז ביצוע הנחת קווי ביוב באזור מערבי שלב א'- זמר

01-08-2016 15:12 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

 הבהרה רצ"ב נוסח ערבות בנקאית נשוא המכרז שבנדון.מתאריך 29.08.2016 

 

תאגיד מי עירון – מכרז מס' 10/16

במסגרת המנהלת לפיתוח תשתיות מילת"ב – רשות המים

ביצוע הנחת קווי ביוב באזור מערבי שלב א'- זמר

מכרז/חוזה מס' :1290-30/16-4262

תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע ביצוע הנחת קווי ביוב באזור מערבי שלב א'- זמר .במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנוהלו.

1.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 5,000 ₪ (חמשת אלפים ₪), אשר לא יוחזר,               במשרדי תאגיד מי עירון, בשעות העבודה הרגילות .

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס    הקבלנים, לענפים הראשונים במקצועות ביוב- ניקוז ומים (סימול 400) בסיווג כספי ב-3.

3. סיור הקבלנים יתקיים ביום ד' בתאריך 10.08.2016 היציאה ממשרדי התאגיד, בשעה 09:00 השתתפות הקבלנים בסיור הינה חובה .

4. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית בסכום של 500,000 ₪ (חמשת מאות אלף ₪) בתוקף עד 29.11.2016 כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי תאגיד מי עירון, ביום ד' בתאריך 31.08.2016, לא יאוחר מהשעה  15:00, תיבת ההצעות תפתח בשעה 15:15, בנוכחות המציעים.

5. החוזה עם הקבלן הזוכה ייחתם אך ורק לאחר שהתאגיד יקבל אישור התקשרות עם קבלן זוכה.

 

בכבוד רב,

אינג' חוסין.מ. מחאמיד

מנכ"ל תאגיד מי עירון

 

 

 

 

 

إتحاد مياه وادي عارة

مناقصة رقم 10/16

سلطة المياه - دائرة تطوير البنية التحتية

مشروع مد خطوط مياه مجاري – المنطقة الغربية مرحلة أ, زيمر.

دائرة تطوير البنية التحتية - مناقصة رقم 1290-30/16-4262

يعلن إتحاد مياه وادي عارة عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين لتنفيذ مشروع مد خطوط مجاري المنطقة الغربية مرحلة أ, زيمر .

يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 5,000 ش.ج التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكتب الإتحاد في ساعات الدوام الرسمية.

 

1-      يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع المياه والمجاري وتصريف المياه (400) مع تدريج مالي ب-3.

 

2-      جولة المقاولين ستتم يوم الاربعاء  بتاريخ 10.08.2016, الساعة 09:00 من بناية الإتحاد, الاشتراك في جولة المقاولين إجباري.

 

3-      يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية بقيمة 500,000 ش.ج لغاية 29.11.2016 والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الاتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم الاربعاء بتاريخ 31.08.2016 الساعة 15:00,العروض ستفتح الساعة 15:15 بحضور المشتركين.

 

4-      الاتفاقية مع المقاول الفائز ستوقع فقط بعد أن يتلقى الاتحاد المصادقة من دائرة تطوير البنية التحتية.

 

مع الاحترام:

المهندس حسين محمد محاميد

مدير عام الاتحاد

 

 

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء