מכרז 2-2024 הנחת קווי ביוב שכונת מחוברי ניקוז ברחבי העיר באקה מכרז 2-2024 הנחת קווי ...

اقرأ المزيد

מכרז מס’ 04/24 הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלג’וסון רש”פ תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלðים לביצוע הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלג’וסון רש”פ. הנחת קו מאסף ביוב ...

اقرأ المزيد

בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע”ב-2011 סעיף 11 (3), התאגיד יפרסם באתר שלו נוהל טיפול בדליפות.רצ”ב נוהל טיפול בדליפות מקו ראשי או תחנת שאיבה (באזורים רגישים) ונוהל טיפול בדליפות. נוהל טיפול בתקלות ...

اقرأ المزيد

تقرير-سنوي-حول-عمل-اتحاد-مياه-وادي-عارة-1تنزيل تقرير سنوي حول عمل اتحاد مياه وادي عارة ...

اقرأ المزيد