תגבור למערכת המים טייבה , שלב א' مد خطوط مياه مدينة الطيبة , مرحلة (أ)

18-05-2017 15:28 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

 18/05/2017

תאגיד מי עירון

מכרז מס' 4/17

תגבור למערכת המים טייבה , שלב א'

 

תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע תגבור למערכת המים טייבה, שלב א'.

 

1.      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ₪ (אלפים ₪ ), אשר לא יוחזר, במשרדי התאגיד, בשעות העבודה הרגילות.

 

2.      רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים, לענפים הראשונים במקצועות ביוב, ניקוז ומים (סימול 400) בסיווג ב-2 לפחות.

 

3.      סיור הקבלנים יתקיים ביום ג' בתאריך 30/05/2017, היציאה ממשרדי התאגיד בטייבה, בשעה 10:00, השתתפות בסיור חובה.

 

4.      את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית בסכום של 250,000 ₪(מאתיים וחמישים אלף ₪) בתוקף עד 13/09/2017, כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי תאגיד מי עירון, ביום ג' בתאריך 13/6/2017, לא יאוחר מהשעה 13:00, תיבת ההצעות תפתח בשעה 13:15, בנוכחות המציעים.

 

בכבוד רב,

אינג' חוסין.מ. מחאמיד

מנכ"ל תאגיד מי עירון

 

 

 

 

18/05/2017

إتحاد مياه وادي عارة

مناقصة رقم 17/4

مد خطوط  مياه مدينة الطيبة , مرحلة (أ)

 

يعلن إتحاد مياه وادي عاره عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين لتطوير خطوط مياه في مدينة الطيبة,  مرحلة ( أ).

 

1-    يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 2,000 ش.ج, التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكتب الإتحاد, في ساعات الدوام الرسمية.

 

2-    يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع المياه والمجاري وتصريف المياه (400) مع تدريج مالي ب-2 (ב-2) على الاقل.

 

3-    جولة المقاولين ستتم يوم الثلاثاء بتاريخ 30/05/2017 الساعة 10:00 من بناية الإتحاد في الطيبة, المشاركة في جولة المقاولين اجبارية.

 

4-   يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية بقيمة 250,000 ش.ج, لغاية 2017/09/13 والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الإتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 13.06.2017 الساعة 13:00,العروض ستفتح الساعة 13:15 بحضور المشتركين.

 

مع الاحترام:

المهندس حسين محمد محاميد

مدير عام الإتحاد

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء