מערכת קר”מ – טייבה מכרז פומבי מס’ 04/2022 – مناقصة 04/2022 إنشاء وصيانة منظومة القراءة عن بعد

תאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס’ 04/2022

מערכת קר”מ – טייבה

הקמה ותחזוקה של מערכת קר”מ

(מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים)

مناقصة 04/2022
إنشاء وصيانة منظومة القراءة عن بعد
(قراءة عدادات المياه عن بعد) في مدينة الطيبة

>