ביצוע קו מים 24″ לחיבור צרכן מקורות ולמילוי מאגר מים טייבה

>