מכרז פומבי מס’ 3/2024

הנחת מערכת איסוף שפכים שכונת עין זיתונה

אסכנדר שלב ג(דרך פטרולים )

>