מכרז 2-2024 הנחת קווי ביוב שכונת מחוברי ניקוז ברחבי העיר באקה מכרז 2-2024 הנחת קווי ...

اقرأ المزيد

מכרז מס’ 04/24 הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלג’וסון רש”פ תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלðים לביצוע הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ...

اقرأ المزيد

מכרז 02-2024 – מחוברי ניקוז בבאקה אל גרבייה‎ מפרט טכני – ניתוק מחוברי ניקוז בעיר באקה אלגרביה ניתוק מחוברי ניקוז – אומדן מעודכן ...

اقرأ المزيد

הנחת מערכת איסוף שפכים שכונת עין זיתונה אסכנדר שלב ג(דרך פטרולים ) מפרט ביוב נוסח ערבות 3.2024-מכרז כתב שיפוי ...

اقرأ المزيد

ביצוע קו מים 24 לחיבור צרכן מקורות ולמילוי מאגר מים טייבה סיור קבלנים מכרז 01-2024 דוח ביסוס – תחנת שאיבה לביוב – שכונה צפון מערבית בטייבה – 02.12.22 ...

اقرأ المزيد