תאגיד מי עירון מכרז פומבי מס’ 04/2022 מערכת קר”מ – טייבה הקמה ותחזוקה של מערכת קר”מ (מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים) مناقصة 04/2022إنشاء وصيانة منظومة القراءة ...

اقرأ المزيد