מכרז קווי מים באקה 05/22 (חוברת המכרז כולל כתב כמויות, סט תוכניות ,רשימת תוכניות)

>